Uwaga! Rusza program "Aktywny Samorząd" Moduł II- Studiujesz? Złóż wniosek o dofinansowanie do kosztów nauki!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca osoby rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi posiadające  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów nauki w ramach programu "Aktywny Samorząd" edycja 2017. Wioski będą przyjmowane do 30 marca 2017r.

Adresat programu 

  • osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Termin składania wniosków

  • 1 termin: do 30 marca 2017r.(rok akademicki 2016/2017)
  • 2 termin: do 10 października 2017r. (rok akademicki 2017/2018)

Wnioski i załączniki do pobrania

wniosek Moduł II student

załącznik nr 1  do wniosku Moduł II oświadczenie o dochodach

załącznik nr 2 do wniosku Moduł II zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON

załącznik nr 3 do wniosku Moduł II oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

załącznik nr 4 do wniosku Moduł II oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania ze środków PFRON

załącznik nr 5 do wniosku Moduł II oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 15% ( w przypadku jednej formy kształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców zatrudnionych*)

załącznik nr 6 do wniosku Moduł II oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 65% (w przypadku więcej niż jedna forma kształcenia dla Wnioskodawców zatrudnionych*)

*Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca:

  • który zatrudnienie rozpoczął w 2017 roku, albo
  • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Wnioski są dostępne w Punkcie Informacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (I piętro budynek A Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa).

Dowiedz się więcej o programie. Zadzwoń pod numer (18) 3337912. Informacji udziela Małgorzata Frączek.