pomoc rodzinie  03.03.2015
wtorek    15:59
Zobacz również

pomoc społeczna limanowa pomoc rodzinie rehabilitacja
Aktualności
Ogłoszenia
Wybór oferty na zadanie: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej (...)”
Dnia 17 grudnia 2014r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwałę nr 21/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej z dnia 09.12.2014r. oraz wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanek”. W celu realizacji w/w zadania wybrano ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Św. Jana 7, 31 -017 Kraków z miejscem realizacji zadania w Domu Dziecka im. Matki Zofii Czeskiej Zgromadzenia Sióstr Prezentek 34-606 Łukowica 134.

23.12.2014 więcej ->
Zaproszenie na Świąteczne spotkanie dla rodzin zastępczych
Wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Limanowskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie Świąteczne, które odbędzie się 29 grudnia 2014 roku, o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

19.12.2014 więcej ->
OTWARTY KONKURS OFERT
Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanek”

13.11.2014 więcej ->
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej
Starosta Limanowski ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanek”

13.11.2014 więcej ->
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY PARKINGOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się? Poznaj nowe zasady przyznawania karty parkingowej obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność nie dłużej niż do 30 listopada 2014r.

10.07.2014 więcej ->
Projekt „Niebieska Skrzynka”
Potrzebujesz szybkiej i profesjonalnej pomocy specjalisty? Przeżywasz trudności życiowe lub jesteś w kryzysie? Sięgnij po specjalistyczną POMOC, która otworzy Ci drogę do zmiany życia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż z dnie 19 maja 2014r. rusza projekt „Niebieska Skrzynka”. Każdy, kto doświadczył w przeszłości lub doświadcza obecnie różnych form przemocy lub jest jej świadkiem dzięki „Niebieskiej Skrzynce” może o niej poinformować i uzyskać specjalistyczną pomoc.

20.05.2014 więcej ->
Poszukujemy kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastępczej!
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. J. Marka 9, I piętro p. 142, tel. 18 333-78-27. Informacji udzielają: Magdalena Wajda, Barbara Wątroba, Dorota Faron.

09.07.2014 więcej ->
Specjalistyczne poradnictwo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w ramach zadania własnego Powiatu pn. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prowadzi bezpłatne: - porady prawne - konsultacje psychologiczne.

09.07.2014 więcej ->
© PCPR Limanowa realizacja: projektowanie stron www Tarnów - intellect.pl