pomoc rodzinie  28.04.2015
wtorek    4:01
Zobacz również

pomoc społeczna limanowa pomoc rodzinie rehabilitacja
Aktualności
Ogłoszenia
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji,używających siły w relacjach z innymi.

13.04.2015 więcej ->
PRZEMOCY mówimy stanowcze NIE - współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, który zapewnia ofiarom przemocy zarówno dorosłym jak i dzieciom profesjonalną pomoc psychologiczną, terapię indywidualną i pomoc grup wsparcia oraz w razie konieczności schronienie- hostel.

13.04.2015 więcej ->
Poradnictwo Specjalistyczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca mieszkańców Powiatu Limanowskiego do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

13.04.2015 więcej ->
"Niebieska Skrzynka"
Potrzebujesz szybkiej i profesjonalnej pomocy specjalisty? Przeżywasz trudności życiowe lub jesteś w kryzysie? Sięgnij po specjalistyczną POMOC, która otworzy Ci drogę do zmiany życia.

27.03.2015 więcej ->
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej
Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Limanowej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych aktualnie posiada 3 wolne miejsca. Dom ten zapewnia wysoki standard świadczonych usług.

27.03.2015 więcej ->
TELEFONY ALARMOWE
Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, nie wahaj się!!! Zadzwoń do tutejszego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i powiedz nam o tym! Otrzymasz wsparcie i specjalistyczną pomoc. Skorzystaj również z bezpłatnych infolinii zamieszczonych poniżej.

26.03.2015 więcej ->
Wybór oferty na zadanie: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej (...)”
Dnia 17 grudnia 2014r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwałę nr 21/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej z dnia 09.12.2014r. oraz wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanek”. W celu realizacji w/w zadania wybrano ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Św. Jana 7, 31 -017 Kraków z miejscem realizacji zadania w Domu Dziecka im. Matki Zofii Czeskiej Zgromadzenia Sióstr Prezentek 34-606 Łukowica 134.

23.12.2014 więcej ->
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY PARKINGOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się? Poznaj nowe zasady przyznawania karty parkingowej obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność nie dłużej niż do 30 czerwca 2015r.

26.03.2015 więcej ->
Poszukujemy kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastępczej!
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. J. Marka 9, I piętro p. 142, tel. 18 333-78-27. Informacji udzielają: Magdalena Wajda, Barbara Wątroba, Dorota Faron.

09.07.2014 więcej ->
© PCPR Limanowa realizacja: intellect.pl